acasa

“Law is but the means, justice is the end – Legea este ratiunea, dar justititia este finalitatea”

 

[by Joseph A. Cantrel , December 1920 (Class of 1922 at Georgetown Univeristy – Law Center), sculptată pe clădirea Bibliotecii „Edward Bennett Williams Law Library - Georgetown University - Law Center”, Washington,D.C., U.S.A.]despre-cabinet

Irina Petrescu este avocat şi practician în insolvenţă, cu specializare în dreptul muncii şi drept comercial.

 A urmat cursuri postuniversitare în România – Master în cadrul Universităţii Bucureşti Facultatea de Drept, specializarea Relaţii de muncă şi industriale, Universitatea Nicolae Titulescu – Facultatea de Drept – specializarea Dreptul Afacerilor şi S.U.A. – Georgetown University – Law Center – specializarea Bankruptcy and Insolvency Administration.

 Experienţa de peste 10 ani de reprezentare a entităţilor juridice de drept public şi privat în faţa instanţelor de toate gradele, inclusiv în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Curţii Constituţionale, imprimă consultanţei acordate de către av. Irina Petrescu o înţelegere a mecanismelor legislaţiei incidente fiecărui subiect abordat.
De-a lungul timpului, prin multiplele colaborări pe diverse programe si workshop-uri susţinute şi-a dezvoltat abilităţi în comunicarea noutăţilor legislative, atât sub aspect teoretic, cât mai ales sub aspectul practic.
Din anul 2005, este membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România
Din anul 2010, este membră a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, cu drept de reprezentare la toatele instanţele din România, inclusiv la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 Cabinet Avocat Irina Petrescu este un cabinet individual de avocatură cu activitate axată pe dreptul afacerilor, litigii comerciale si civile, oferind clienţilor săi soluţii eficiente şi eficace privind derularea activităţii de business.

  Av. Irina Petrescuconsultanta-juridica

Drept civil

 • Elaborare şi negociere contracte civile
 • Analiza contractelor pe care clienții cabinetului trebuie sa le semneze în derularea raporturilor comerciale
 • Emitere opinii legale privind analiza contractelor civile/comerciale
 • Înfiinţări/modificări entităţi juridice
 • Constituiri de societăţi comerciale, de ONG, de PFA
 • Schimbări de sediu social, înfiinţări/desfiinţări puncte de lucru
 • Transformări, fuziuni, divizări
 • Majorări şi reduceri de capital social
 • Alte diligenţe specifice domeniului


 

Dreptul muncii

 •  Elaborare/ modificare Regulament intern, contracte individuale de muncă, acte adiţionale, decizii, Contract colectiv de muncă la nivelul unităţii
 • Redactare clauze speciale ale contractului individual de muncă
 • Asistare şi consultanţă în procesul de negociere, încheiere şi/sau modificarea contractului colectiv de muncă unic la nivel de unitate
 • Consultanţă privind derularea procedurii cercetării disciplinare prealabile, inclusiv cu emiterea deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare
 • Demersuri aferente derulării procedurii de recuperarea prejudiciului cauzat de către salariat


 

Drept fiscal şi procedură fiscală

 • Consultanţă fiscală generală, reprezentată din elaborarea de rapoarte, opinii legale privind aplicarea normelor de drept material fiscal ce reglementează:
 • Impozitarea societăților comerciale;
 • Taxa pe valoarea adăugată
 • Impozitul pe venitul nerezidenților
 • Impozitarea persoanelor fizice
 • Impozite şi taxe locale
 • Aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri;
 • Asistenţăşi reprezentare în derularea procedurilor legale de contestare a proceselor verbale de control şi a deciziilor de impunere, precumşi a oricăror acte emise de autoritățilepublice din domeniul fiscal
 • Asistenţăşi reprezentare în faţa instanțelor de fond, recurs şi supreme, în litigiile privind probleme de natură fiscală.


 

Recuperări creanţe, somaţii de plată

 • Asistenţă juridică în derularea procedurii prealabile a recuperării creanţei clientului de la debitorul său
 • Asistenţă în procedura executării silite a hotărârilor judecătorești sau alte titluri executorii, precum şi investirea cu formulă executorie a diferitelor titluri de valoare (cec-uri, bilete la ordin) realizate, fie prin Biroul executorului judecătoresc, fie la instanţele de judecată competente
 • Derularea procedurii aferente somaţiei de plată în temeiul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.5/2001.

 

Apostilare acte

 • Asistarea clientului în obţinerea apostilei pe documentele emise de către Statul Român, în temeiul Convenției de la Haga din 1961, privind suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, ratificată de catre România prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000.


 

Servicii paralegale

 • Identificarea şi atestarea părților, precum şi a conținutului actelor, înființări asociații şi fundații, servicii complete de carte funciară, consultații pe diverse teme, potrivit prevederilor art. 3 din Legea profesiei de avocat nr. 51 din 1995, republicată.


litigii

 

 • Experienţa acumulată în domeniul reprezentării în instanţă a entităţilor juridice de drept public şi privat permit reprezenta reala instanțele de toate gradele (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Curtea de Arbitraj)
 • Metode alternative de soluționare a litigiilor – medierea
insolventa

 • Asigurarea reprezentării în derularea procedurilor aferente concordat preventiv, reorganizări administrative şi/sau falimentul, prin lichidarea judiciară a entităţilor juridice 
cedo

 • Formulări de cereri în temeiul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, precum şi susţinerea acestora în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg
articole

In curand…contact

UNBR – Baroul Olt
Cabinet de Avocat Irina Petrescu


Telefon: +40 741.063.998
Fax: +40 314.214.829
E-mail: avpetrescu@yahoo.com

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Telefon

Mesaj

captcha Introdu codul mai jos :